x
NBC logotype

Course: Basic principles of biobanking (only in Swedish)

Kursen riktar sig till verksamhetschefer, forskare, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor, ny biobankspersonal, kvalitetsansvariga och andra som kommer i kontakt med biobankning.

Program: 6 september, 2022
8:30-8:45 Välkommen och introduktion
8:45-9:30 Introduktion till biobankning och svenska biobankslagen
9:30-10:00 Etikprövning – hur fungerar det och vad bör man tänka på ur ett biobanksperspektiv
10:00-10:15 Fika
10:15-11:15 Tillgång till prov för forskning biobanksansökan
11:20-12:00 Viktiga aspekter vid provtagning och provhantering för biobankning

Kursavgift 1000 kr. Länk till registrering >>