x
NBC logotype

Mallsida

Här kommer exempel på hur man kan jobba med kolumner i den breda layouten.


Kolumn 1. 70/30. Lorem ipsum dsk jnd figjbdf iasj fb dijfb dsfijb sdfk jbsd fijdsb fkjs fb sdkjb dkjb dgkjdbf kfjb fkjgb

Kolumn 2. 70/30. Med mindre text. Lorem ipsum dskjnd figjbdf iasjfb dijfb dsfijb sdfkjbsd fijdsb fkjsfb sdkjb dkjb dgkjdbf kfjb fkjgb


Kolumn 1. 50/50. Lorem ipsum dskjnd figjbdf iasjfb dijfb dsfijb s dfkjbsd fijdsb fkjsfb sdkjb dkjb dgkjdbf kfjb fkjgb

Kolumn 2. 50/50. Lorem ipsum dskjnd figjbdf iasjfb dijfb dsfijb sdfkjbsd fijdsb fkjsfb sdkjb dkjb dgkjdbf kfjb fkjgb

3 kolumner. dlsfkn skdöjv nsdkjfn skdöjfn sdkjfn sdkfnb sdfj sdfjn bsdfljns dbfljnsd fblsdnf

tyjw sr jt jsg jd h dslkfn sdkjfb nsdlkfjb sdkfjb sdklfj bsdfkljb sdfkjb sdfökjrgn äorkgn ertoägkn ergälmkn

f gjgsf sfgh sfdgh eökfgjber gljnerb gljerb elrkjb erjnögb erögjb ergökjb rkol1, stycke 1

kol1, stycke 2 öfoknwofkl nrelfgkn erlgkn erglkn erglkern glerkgn eälrkgn elräkgn rlkgn rlägkn ergläkn ergläkn

kol 2, stycke 1. ewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfbewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfbewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfbewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfbewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfb

Kol2, stycke 2. ewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfbewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfb


2-kolumn 70/30 med bild. bfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfbewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfbewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rfljkrb flkrjbf lrkjfbewof öeisbfj kjfb rfgjkb rfkjnr fkrjbf rkfj brfjk brfkj brfkljr bfkjrbf lkrjbf rlkfb rf