x
NBC logotype

Testar programtabell h1

Text kommer härm dslkn sdglökn sdfgökn fdsgkn dfgölkn gfölkn fglkön

Day 1 (2022-03-09) h2

tabellen här

H3 rubbe

dfgöljmdäöfhjo

H4 rubbe

dfgäphiäpdfgh

TidInnehåll
8.00–9.00Registration
9.00–9.10Welcome
9.10–9.50Keynote speaker
Professor Aarno Palotie, FinnGen
9.50–10.30Keynote speaker
10.30–11.00Coffee break, Exhibition & Poster Session
11.00–12.30Symposium 1
Nexte generation biobanking

dföghkfgökhngöhk

Rubbe

text i expand